Национален иновационен форум

Национален иновационен форум

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, уникално за България, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Събитието се фокусира върху подобряване на степента на сътрудничество между фирмите и академичните среди в страната и между българските и чуждестранните организации с цел стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. В рамките на форума се обсъжда и необходимостта от управление на иновационните дейности както на национално, така и на регионално равнище в контекста на Национална иновационна стратегия и европейските политики в тази насока.

Събитието преминава под егидата и с участието на Президента на Република България, Министър председателя и множество министри и заместник министри от българското правителство.

Участници във форума са ръководители от публичния и частния сектор, народни представители, неправителствени организации, бизнес асоциации, фирми, консултанти, посредници и финансиращи организации, медии, Европейската комисия (ГД „Предприятия” и ГД „Научни изследвания”), академични и развойни организации, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, водещи международни експерти в областта на иновациите, представители на многонационални компании.

По време на Националния иновационен форум се представя традиционния доклад Иновации.бг и се връчват награди на победителите в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Всички издания на Националния иновационен форум: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=16130

Седемнадесети Национален иновационен форум „Възстановяване и устойчивост чрез иновации"

 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Изпълнителната Агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП на Европейската комисия, Фондация „Конрад Аденауер“ и Единен център за иновации на БАН, в медийно партньорство с предаването „Иновативно“ на БНТ 2,  Българско национално радио – Радио София, списание „Икономика“, Digitalk, Kaldata.bg, списание „Българска наука“, Успелите.бг, Innovation.bg, портала на българската индустрия IndustryInfo.bg, 3e-news.net и Trending Topics.eu проведоха Седемнадесетия Национален иновационен форум „Възстановяване и устойчивост чрез иновации “ на 7 декември 2021 г.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, откри Форума като отбеляза, че България трябва да намери своето уникално място в иновационно-индустриалната рамка на ЕС, тъй като очаква да получи средства в размер на 5% от БВП годишно от ЕС, както и че страната има нужда от качествено различен подход и множество пробиви, които да осигурят привличането на инвестиции с висока добавена стойност. Той изтъкна още, че много български иновативни компании имат потенциал да се превърнат в бъдещи “еднорози”.

 

Г-н Торстен Гайслер, Ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер“ в България, подчерта ключовата роля на иновациите за просперитета на държавите и икономическия им растеж, като изтъкна, че иновациите трябва да бъдат устойчиви и да вземат предвид факта, че ресурсите на Земята са ограничени. „ Изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред нас, което може да бъде смекчено с помощта на иновациите. Това е една от основите и на Европейската зелена сделка“, поясни той. 

 

Г-н Румен Радев, Президент на Република България приветства участниците в Националния иновационен форум и подчерта, че през 2021 г. България се изкачи с две места напред в класацията на Глобалния иновационен индекс и е 35-та от общо 132 държави. „Гордея се като президент, че вече сме на първо място в Европа по брой на заетите с наука и технологии жени-учени“, заяви Президентът и отбеляза, че е дошъл моментът да се откроят и включат в действие всичките ни силни страни, да обединим ресурсите си от научен потенциал на водещите висши учебни заведения и научните звена. 

 

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ сподели някои основни заключения и идеи за промяна, въз основа на анализите в доклада Иновации.бг. Той подчерта, че България е дуална икономика с ниво на образованието под средното за Европа. В същото време ИКТ секторът отбелязва ръст, но гражданите не използват дигитални продукти достатъчно активно. Нужно е да се увеличат вложенията в образованието, правителството да положи усилия да привлича инвестиции с висока добавена стойност от частния сектор на САЩ и ЕС. „Целевите нива на такова финансиране, предвид опита на страните от ЦИЕ, трябва да се движи към 250 – 500 млн. евро годишно. “, обясни той.

 

 

В последвалата дискусия изказвания направиха и г-н Илия Йорданов, Управител на „Ондо Солюшънс“ ООД, Иновативно новостартирало предприятие на 2020 г., г-жа Елена Николова, Мениджър на общността на CEO Angels инвестиционен клуб и г-н Иван Йосифов, Изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД, Иновативно предприятие на 2019 г. в категорията „Социална иновация“. Модератор бе г-жа Лилия Големинова, Българско национално радио, медиен партньор на инициативата.

Президентът Румен Радев връчи двете големи награди, почетните грамоти и марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“ на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината – 2021″.

Видеостриймингът се осъществи със съдействието на MP Studio – Иновативно предприятие на 2017 г., носител на награда за иновации в креативните индустрии. Фирмата е сред пионерите в областта на проектирането на 3D визуални ефекти и интерактивни инсталации върху различни обекти, създател на иновативна синхронизация между лазерен и видео мапинг, под бранда 4D Experience. Компанията има стотици проекти в цял свят, в т.ч. първи мапинг на пещера, катедрала и подвижен обект (автомобил и автобус). Тя реализира интериорни и екстериорни проекции върху сгради, предимно исторически и културни забележителности и е създател на интерактивната изложба за откриващата церемония за българското председателство на Съвета на ЕС, представяща страната в различни аспекти (исторически, културни, природни и т.н.).

За повече информация: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18494